Hvad er Hirudoid® og hvad bruges det til?

Hirudoid® er et topikalt lægemiddel der anvendes til behandling af overfladisk årebetændelse og hæmatomer som følge af intravenøs kanylering. Det benyttes ligeledes til behandling af blå mærker og overfladiske blodansamlinger.

Hvad er Hirudoids® lægemiddelformulering?

Hirudoid® findes både som gel og salve til udvortes brug på huden:

Hirudoid® salve og gel 3 mg / g

Hvad er den aktive ingrediens i Hirudoid®?

Den aktive ingrediens i Hirudoid® er Mucopolysaccharidpolysvovlsyreester 300 mg pr. 100 g.

Hvordan fungerer Hirudoid®?

Hirudoid® behandler blå mærker, overfladiske blodansamlinger og overfladiske tromboflebitter, ved at hæmme blodets evne til at størkne. Følelsen af spænding og smerte forbundet med betændelsestilstanden aftager i takt med regenereringen af venen.

Hvordan bruges Hirudoid®?

Brug altid Hirudoid® nøjagtigt, som din læge eller apotek har fortalt dig eller som foreskrevet i indlægssedlen. Tal med din læge eller apotek, hvis du er i tvivl.

Hirudoid® er kun til anvendelse på huden. Mængden af gel/salve tilpasses skadens omfang. det angrebne område omkring smøres 2-3 gange dagligt

Ved meget smertefuld årebetændelse eller ved overfladiske tromboflebitter skal du omhyggeligt sprede Hirudoid® Salve eller Gel omkring det berørte område. OBS Bør kun påsmøres ubeskadiget hud.

Anvend ikke, hvis der er inficerede hudlæsioner i det berørte område af huden. Hirudoid® bør ikke komme i kontakt med øjne, slimhinder og åbne sår.

Brug ikke Hirudoid efter den udløbsdato der er angivet på kartonen. Udløbsdatoen svarer til den sidste dag i den angivne måned.

Er der begrænsninger på hvor længe jeg må bruge Hirudoid®?

Nej, der er ingen grænse for, hvor længe du kan fortsætte med at bruge Hirudoid®. Du bør dog kontakte læge, hvis symptomerne vedvarer eller forværres. Overskrid ikke den angivne dosis.

Kan Hirudoid® bruges til blå mærker?

Ja, Hirudoid® kan bruges til blå mærker forårsaget af traumer eller mindre blå mærker. Anvendelse af Hirudoid® er ikke en erstatning for lægehjælp, hvis der er alvorlig smerte eller mistanke om skade på dybt væv.

Kan Hirudoid® bruges til at fjerne mørke rander?

Der er ikke udført kliniske studier i den henseende, så produktet er ikke egnet til denne specifikke situation. Derudover anbefales brug tæt på slimhinder ikke.

Kan Hirudoid® bruges til at fjerne åreknuder i benene?

Hirudoid® er til behandling af overfladisk årebetændelse, der ubehandlet kan fører til åreknuder. Hirudoid® eliminere eller forhindre ikke åreknuder

Kan Hirudoid® bruges på børn?

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Kan Hirudoid® bruges til babyer?

Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

Kan Hirudoid® bruges under graviditet?

Ja, Hirudoid® kan benyttes under graviditet og amning.

Kan Hirudoid® bruges til at fjerne hæmorroider?

Nej, brug af Hirudoid® på slimhinder anbefales ikke.

Kan Hirudoid® bruges til at behandle blå mærker i øjet (sort øje)?

Brugen af Hirudoid® i øjne og slimhinder anbefales ikke.

Kan Hirudoid® bruges til at fjerne strækmærker?

Der er ikke udført kliniske studier i denne henseende, så produktet er ikke egnet til denne specifikke situation.

Kan Hirudoid® bruges til at lindre smerter i kramper i benene?

Der er ikke udført kliniske studier i denne henseende, så produktet er ikke egnet til denne specifikke situation.

Kan Hirudoid® bruges på åbne sår?

Nej, Hirudoid® bør ikke påføres i åbne sår eller i inficerede hudlæsioner. Hirudoid bør ikke komme i kontakt med øjne og slimhinder.

Kan Hirudoid® benyttes sammen med anden medicin?

Ja, Der er ingen kendte kontraindikationer for brugen af Hirudoid®.

Har Hirudoid® nogen kontraindikationer?

Der er ingen kendte kontraindikationer for brugen af Hirudoid®. Brug dog ikke Hirudoid®, hvis du er allergisk (overfølsom) over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hirudoid®.

Har Hirudoid® bivirkninger?

Som al anden medicin kan Hirudoid forårsage bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De manifesterer sig ikke hos alle mennesker. I sjældne tilfælde kan lokal hudirritation eller kontaktallergi forekomme. Hvis nogen af bivirkningerne bliver alvorlige, eller hvis du bemærker andre bivirkninger, bedes du informere din læge eller apotek herom.Se indlægssedlen for yderligere information om bivirkninger.

Indberetning:
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget heri. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:
Lægemiddelstyrelsen
Axel Heides Gade 1
2300 København S.
Websted: www.meldenbivirkning.dk
Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

Hvor kan jeg købe Hirudoid®?

Du kan købe Hirudoid® på dit lokale apotek. Denne medicin kan købes uden recept. Kontakt din læge eller apotek for rådgivning.

Hvordan opbevares Hirudoid®?

Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Læs indlægssedlem for yderligere information på www.indleagsseddel.dk